Bavorsko-český den inovací 2024

  • 19. září
  • 9:00 – 17:00

Popis akce

Cílem Česko-bavorského inovačního dne je představit nové technologie a poukázat na excelenci regionálních společností.

Organizátoři – Obchodní a průmyslová komora Regensburg pro Horní Falc / Kelheim
a Poradenská kancelář Horní Falc – chtějí prezentovat trendy a aktuální témata.

Pravidelný roční kongres by měl být místem setkávání odpovědných zástupců firem a vědy a zároveň platformou pro odbornou diskuzi a výměnu zkušeností na aktuální témata, získávání nových kontaktů a vytváření partnerství.

Objevte budoucnost přeshraničního hospodářství na 5. česko-bavorském inovačním dni 2024.

Na této přelomové akci se setkávají přední představitelé byznysu, vědy a politiky, aby společně určili směr udržitelného a prosperujícího hospodářství v našem společném regionu.

V roce 2024 se zaměříme na dynamiku a síly, které jsou považovány za #INNOVATIONDRIVER – tedy na ty zásadní prvky, díky nimž je naše ekonomika silná, udržitelná a orientovaná na budoucnost.

Nechte se inspirovat #PeoplePower, #StartupSpirit a #CommunityConnections, které charakterizují a rozvíjejí náš region.

Buďte součástí tohoto jedinečného dialogu a pomozte utvářet budoucnost!


Místo

TechTower, Multifunkční sál
Koterovská 152, Slovany, Plzeň

Další akce